PANHARMÒGRAF

Mecanisme d’engranatges que dibuixa una forma geomètrica. Aquest joc és la fusió entre l’harmonògraf, aparell mecànic compost de dos pènduls que fan moure al mateix temps un bolígraf i una uperfície plana, i el pantògraf, aparell utilitzat en cartografia per copiar imatges

Panharmògraf