top of page

PANHARMÒGRAF

Mecanisme d’engranatges que dibuixa una forma geomètrica. Aquest joc és la fusió entre l’harmonògraf, aparell mecànic compost de dos pènduls que fan moure al mateix temps un bolígraf i una uperfície plana, i el pantògraf, aparell utilitzat en cartografia per copiar imatges

Panharmògraf
bottom of page