top of page

Mutoscope

Dispositiu cinematogràfic primitiu patentat per Herman Casla l’any 1894. Compost com un flipbook, imatges fotogràfiques en blanc i negre que varien gradualment de manera que al passar els fulls amb una certa i constant velocitat s’obté una il.lusió de moviment. En aquest cas, en comtes de ser un llibret,  les fotografies estan col.locaden en un cilindre, augmentat la durada de la pel.lícula. Jocs Ambulants fa un homenatge a Ricardo Baños, un dels primers directors de Catalunya amb aquesta pel·lícula rodada al Passeig de Gràcia de Barcelona des de un tramvia  l’any 1908.

Mutoscope
bottom of page