top of page
El Vel d'Alberti

EL VEL D’ALBERTI

Artefacte que permet dibuixar qualsevol imatge amb l’ajuda de dues quadrícules, una situada davant del pintor i l’altra en el paper on es va a dibuixar. Mirant a través d’un forat veurem el objecte a dibuixar seccionat per quadrats, els quals traslladarem al paper.


El Vel d’Alberti va ser inventat al segle XV per l’arquitecte, matemàtic i filòsof italià Leon Battista Alberti. Alberti és considerat el primer teòric artístic del Renaixement, interessat en la cerca de les regles, tant teòriques com a pràctiques, capaces d’oriental el treball dels artistes. Alguns historiadors com Gisèle Freund, consideren aquest aparell un dels principals antecedents ideològics de l’aparició de la fotografia.Actualment una tècnica semblant s’utilitza per pintar telons escenogràfics de gran format, el disseny original haurà estat seccionat amb una quadrícula, permetent-nos traslladar cada quadrat en el teló quadriculat.

bottom of page